Bransje

Vi har bransjetreff hver søndag. Enkelte bransjetreff er temakvelder, mer informasjon om disse kveldene finner du på våre eventsider.

Utover i sesongen arrangeres det bransjemiddager. Informasjon om dette vil deles ut på de ulike arbeidsplassene. Vi kommuniserer også dette via våre facebooksider. For bilder fra tidligere events, se eventsidene. Bilder vil oppdateres på eventssidene når temakvelden/bransjetreffet er avsluttet.

 

Her er et utvalg av bilder fra våre tidligere events.